31.03.2021 kiitis Föderatsiooninõukogu heaks 17.03.2021 Riigiduumas vastu võetud kriminaal- ja administratiivkoodeksi muudatused, millega karmistati karistusi veteranide solvamise, natsismi rehabiliteerimise ja sõjaaegse Nõukogude Liidu laimamise eest. Teise maailmasõja veteranide ja NSVL-i sõjaaegse tegevuse kohta „valeinfo“ levitamine, samuti veteranide solvamine ja üheselt mõistetava lugupidamatuse üles näitamine Venemaa sõjalise triumfi suhtes on karistatav kuni kolme miljoni rubla (u 33 000 euro) suuruse (või kuni kolme aasta palga või muu sissetuleku ulatuses) trahviga või sundtööga kuni kolm aastat või kuni kolme aasta pikkuse vangistusega. Kui selliseid tegusid tehakse ametipositsiooni kasutades, isikute grupi poolt või massiteabevahendeid (sh internetti) kasutades, tõusevad karistusmäärad kuni viie miljoni rublani (u 55 000 euroni) või viie aasta pikkuse vangistuseni. Seadusemuudatused tehti pärast seda, kui Aleksei Navalnõi, kes nimetas üht valitsusmeelset veterani reeturiks, sai trahvi veterani solvamise eest.

Loe lähemalt:
Официальный интернет-портал правовой информации, 05.04.2021, „Федеральный закон от 05.04.2021 № 58-ФЗ „О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях““;
Официальный интернет-портал правовой информации, 05.04.2021, „Федеральный закон от 05.04.2021 № 59-ФЗ „О внесении изменений в статью 354-1 Уголовного кодекса Российской Федерации““;
Delfi, 17.03.2021, „Venemaal võeti vastu seadus, mis karistab veteranide solvamise, natsismi rehabiliteerimise ja sõjaaegse Nõukogude Liidu laimamise eest“;
RFE/RL, 17.03.2021, „Russian Duma passes bill introducing five-year prison sentences for insulting WWII veterans