25.12.2020 kiitis Föderatsiooninõukogu heaks varem Riigiduumas vastu võetud seadusemuudatused, mis algatajate sõnul aitavad tõhustada riiklikku julgeolekut. Välisagendid (ka eraisikud, kes saavad toetust välismaalt või välisagendiks tunnistatud organisatsioonilt) peavad iga poole aasta tagant oma tegevusest aru andma. Seadus keelab neil riigi- ja munitsipaalasutustes töötada.
Veebruaris täiendati välisagentide seadust administratiivse vastutuse sätetega.

Loe lähemalt:
Официальный интернет-портал правовой информации, 30.12.2020, "Федеральный закон от 30.12.2020 № 481-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности"";
ERR Uudised, 23.12.2020, "Vene duuma võttis vastu laiendatud välisagentide eelnõu";
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 23.12.2020, „Что меняется в законодательстве об иноагентах?“;
Президент России, 24.02.2021, "Установлена административная ответственность за нарушение положений законодательства, регулирующих правовое положение лиц, выполняющих функции иностранного агента"