15.03.2017 võttis parlament vastu seaduse, millega tunnustati Te Awa Tupua (Whanganui jõgi ja temaga otseselt seotud keskkond) juriidiliste õigustega elusolendiks, seega sai Whanganuist riigi esimese jõena juriidiline isik, kellel on vastavad õigused ja kohustused. Uus-Meremaa põlisrahvad on juba 1870. aastatest saadik teinud jõupingutusi, et nende erilist suhet Whanganui jõega tunnustataks.

Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017“;
NZ Herald, 15.03.2017, „Whanganui River given legal status of a person under unique Treaty of Waitangi settlement