08.12.2021 võttis parlament vastu seaduse (kuninganna allkirja sai see 13.12.2021), millega anti süüdimatuks tunnistatud kurjategijate ohvritele samad õigused, mis on oma tegude eest vastutavate kurjategijate ohvritel. Näiteks saavad ohvrid õiguse saada infot neid kahjustanud teo toimepanija kohta, tema puhkuse ja vabastamise asjus kaasa rääkida ning esitada ohvri avaldust.

Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Rights for Victims of Insane Offenders Act 2021“;
The New Zealand Parliament, „Rights for Victims of Insane Offenders Bill“;
Victim Support, 08.12.2021, „Law change a huge step forward for victims