10.08.2021 võttis parlament vastu reservpanga (riigi keskpanga) uue seaduse (kuninganna allkirja sai see 16.08.2021). Eelmine reservpanga seadus pärines 1989. aastast. Seadusega moderniseeritakse panga toimimist ja juhtimist, sellega loodetakse parandada vastutust ja läbipaistvust. Olulisemad muudatused hõlmavadki uue juhtimisstruktuuri loomist. Panga tegevuse üldeesmärk on riigi finantssüsteemi stabiilsuse kaitsmine ja edendamine, majanduse vallas hindade stabiilsuse ja tööhõive tagamine. Seadus jõustub 2022. aasta juulis.

Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Reserve Bank of New Zealand Act 2021“;
The New Zealand Parliament, „Reserve Bank of New Zealand Bill“;
Beehive.govt.nz. Robertson, Grant, 10.08.2021, „Reserve Bank Bill passes third reading“;
The Reserve Bank of New Zealand, „Reserve Bank of New Zealand Act 2021