16.03.2022 võttis parlament vastu parlamendiliikme Louisa Walli algatatud Paige Harrise sünnitunnistuse seaduse (kuninganna allkirja sai see 18.03.2022). Üksikjuhtumi lahendamiseks vajalik seadus võeti vastu Paige Harrise isa taotlusel, sest surrogaatema abil sündinud lapse sünnitunnistusele ei kantud tema bioloogilise ema nime. Nimelt suri Kyle Harrise abikaasa enne Paige’i surma terviserikke tagajärjel ning 1955. aastast pärinev adopteerimisseadus ei võimaldanud teda emana sünnitunnistusele märkida. Justiitsministeerium on nüüd lubanud adopteerimisseadust ning surrogaatvanemluse seadust muuta.


Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Paige Harris Birth Registration Act 2022“;
The New Zealand Parliament, „Paige Harris Birth Registration Bill“;
NZ Herald, 27.01.2022, „Kyle Harris takes fight to correct baby Paige's birth certificate to Parliament