26.10.2022 võttis parlament vastu õiglaste palgakokkulepete seaduse, mis võimaldab pidada ametiühingute ja tervete tegevusvaldkondade tööandjate esindajate (mitte ainult üksikute ettevõtete) vahelisi palgakokkulepete läbirääkimisi. Valdkonna kokkulepitud miinimumnõuded kehtivad edaspidi kogu selle valdkonna töötajatele, ka neile, kes ametiühingusse ei kuulu. Seni peeti palgaläbirääkimisi konkreetsete tööandjate ja ametiühingute vahel. Seaduses sätestati ka karistused (trahvid) seaduse rikkumise eest.

Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Fair Pay Agreements Act 2022“;
The New Zealand Parliament, „Fair Pay Agreements Bill“;
Employment New Zealand, 02.11.2022, „Fair Pay Agreements Bill passes into law