12.05.2022 võttis parlament vastu seaduse, millega muudeti 1948. aasta maaseadust ja 1998. aasta kuningliku karjakasvatusmaa seadust. Seadusemuudatuste põhiline eesmärk oli kaotada 1998. aasta seadusega kehtestatud võimalus, mille kohaselt Lõunasaarel asuva kuningliku karjakasvatusmaa rentnikud võisid enda renditud maad osta. Samuti kehtestati nüüd konkreetsemad ettekirjutused sellise maa majandamisele, et tasakaalustada karjakasvatajate, maa põliselanike ning avalikkuse huve ja seejuures paremini tagada ökoloogiliste, maastikuliste, pärandi- ja kultuuriväärtuste säilimine. 1998. aastast lubatud maa müümine rentnikele pälvis kriitikat, heideti ette, et rendisüsteemist lahkumisega on maad kahjustatud intensiivsema harimisega ning mõned omanikud on ostetud maa suure kasumiga edasi müünud. Tegemist on mägismaal asuva, vaid karjakasvatuseks mõeldud maaga, mida hakati rendile andma 1850. aastatel. 1948. aastal kehtestatud maaseadusega andis valitsus rentnikele suuremad garantiid, et maa oleks paremini hoitud ja majandatud. Praegu on sõlmitud 171 sellist rendilepingut, nendega hõlmatud ala katab Lõunasaarel umbes 1,2 miljonit hektarit maad. Rendileping sõlmitakse 33 aastaks ning seda saab piiramatult pikendada.

Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Crown Pastoral Land Reform Act 2022“;
The New Zealand Parliament, „Crown Pastoral Land Reform Bill“;
Beehive.govt.nz. O’Connor, Damien, 12.05.2022, „Crown Pastoral Land Reform Bill passes third reading“;
Rural eSpeaking, 2022 (No 39), „Crown Pastoral Land Reform Act 2022“;
Toitū Te Whenua, 21.11.2022, „Crown Pastoral Land Reform Act“;
Wolters Kluwer. Blomfield, Lester, 17.01.2023, „End of controversial High Country tenure reviews