04.05.2022 võttis parlament vastu inimõiguste seaduse muudatuse, millega sätestati, et puuetega inimeste abikoerte diskrimineerimine on oma olemuselt tema omaniku diskrimineerimine, näiteks ei tohi keelduda inimest teenindamast põhjusel, et temaga on kaasas ta abikoer. Kui seni oli seaduses kirjas pimedate juhtkoer, siis nüüd on diskrimineerimine keelatud kõigi abikoerte puhul.

Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Human Rights (Disability Assist Dogs Non-Discrimination) Amendment Act 2022“;
WhereTheyStand, „Human Rights (Disability Assist Dogs Non-Discrimination) Amendment Bill“;
Stuff. Shivas, Olivia, 05.05.2022, „Disability assist dogs now protected in law