28.10.2022 kiitis Senat heaks seaduse, mis sätestas, et USA föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC) ei pea enam läbi vaatama ega kinnitama riiklikule julgeolekule ohuks peetavate telekommunikatsioonifirmade loataotlusi. Sisuliselt keelati kasutada Huawei, ZTE ja veel kolme Hiina firma seadmeid, mille kohta FCC juba märtsis teatas, et peab nende toodete ja teenuste kasutamist julgeolekuohuks. FCC peab hiljemalt aasta jooksul välja töötama julgeolekuohu maandamise eeskirjad. Senatis oli hääletus üksmeelne, Esindajatekojas oli seaduse poolt 420 liiget ja ainult neli oli vastu.
Juba 2020. aastal vastu võetud Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019 sätestas, et teatud föderaalvalitsuse ressursse ei tohi kasutada riigi julgeolekule ohtlike ettevõtete seadmete ja teenuste soetamiseks. Siis pandi alus ka abiprogrammile, mille eesmärk oli toetada USA väikseid telekommunikatsioonifirmasid (kellel oli alla 2 miljoni kliendi), et nad saaks keelatud seadmed välja vahetada.

Loe lähemalt:
Congress.gov, „H.R.3919 ‒ Secure Equipment Act of 2021“;
BBC News, 12.11.2021, „US President Joe Biden tightens restrictions on Huawei and ZTE