24.06.2022 andis Esindajatekoda lõpliku heakskiidu turvalisema kogukonna seadusele. Esindajatekoda toetas Senati relvaseadust, mis on esimene oluline tulirelvi reguleeriv seadus alates 1994. aastast. Eelnevalt oli Ülemkohus langetanud otsuse, et ameeriklastel on võõrandamatu relvakandmisõigus, tõkestades osariikide võimaluse piirata tulirelvade kandmist. Kongressi heakskiidu pälvinud seadus näeb ette täiendavat taustakontrolli 18–21-aastastele relvaostjatele, miljardite dollarite suunamist vaimse tervise teenustele ja koolide julgeoleku parandamisse (nt anti 240 miljonit dollarit neli aastat kestvale programmile, mille eesmärk on koolitada õpetajaid jt koolitöötajaid õpilaste vaimse tervise muredega paremini toime tulema). Osariikidele pakutakse tuge nn punase lipu seaduste vastuvõtmisel ja täiustamisel, mis võimaldaksid tulirelvade äravõtmist kohtu poolt endale või teistele ohtlikuks tunnistatud inimestelt. Samuti likvideerib see nn poiss-sõbra seaduselünga, mille kohaselt võisid perevägivallatsejad vältida relvaostukeeldu, kui nad ei elanud oma ohvriga koos ega olnud abielus.

Loe lähemalt:
Congress.gov, „S.2938 – Bipartisan Safer Communities Act“;
APA, 24.06.2022, „APA statement on the Bipartisan Safer Communities Act“;
CHCF. Llamas, Alyssa; Joyce, Dawn, 28.09.2022, „Here are key mental health provisions in the Bipartisan Safer Communities Act