03.11.2021 kiitis Kongressi Esindajatekoda heaks RENACERi seaduse (akronüüm), millega kehtestati meetmed Nicaragua korruptsiooni ja inimõiguste rikkumiste jälgimiseks, nendest teatamiseks ja neile reageerimiseks. Selleks nõutakse rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides töötavatelt USA tippjuhtidelt rangema järelevalve teostamist Nicaragua laenude ja abiprojektide üle. Vastavalt seadusele peavad USA välisministeerium ja rahandusministeerium kehtestama kooskõlastatud strateegia, et viia diplomaatiline tegevus kooskõlla sihipäraste sanktsioonide rakendamisega, et hõlbustada vabade, õiglaste ja läbipaistvate valimiste korraldamist Nicaraguas. President peaks kehtestama sihipäraseid sanktsioone isikute suhtes, kes takistavad vabadeks valimisteks vajalike tingimuste loomist. Lisaks nõuab seadus välisministeeriumilt aruandlust president Daniel Ortega, tema pereliikmete ja kõrgete valitsusametnike ulatuslikus korruptsioonis osalemise kohta; ülevaadet Venemaa tegevusest Nicaraguas, sh Venemaa ja Nicaragua sõjaväelaste ja luureteenistuste vahel toimuva koostöö kohta jne. Nicaragua lisati nende riikide loetellu, mille kodanike suhtes kohaldatakse viisakeelde, kui nad osalevad teadlikult demokraatlikke protsesse või institutsioone kahjustavates tegevustes või olulises korruptsioonis või korruptsiooni uurimise takistamises.


Loe lähemalt:
Congress.gov, „S.1064 - RENACER Act“;
SFRC, 22.06.2021, „Committee approves RENACER Act to hold Ortega regime accountable for subverting democracy in Nicaragua