10.03.2023 kiitis Esindajatekoda ühehäälselt heaks seaduse, mis kohustas riiklikku luuredirektoraati avalikustama uurimistulemusi COVID-19 põhjustava viiruse päritolu kohta. Seaduse tekstis nõuti, et riiklik luuredirektoraat peab esitama Kongressile raporti, kus on toodud senistele uurimistulemustele tuginedes Wuhani viroloogialabori ja viiruse võimalike seoste analüüs. Seaduses rõhutati vajadust mõista viiruse päritolu, et tulevikus oleks võimalik sarnaseid pandeemiaid vältida. Kongressile esitatud raport aga ei kinnitanud ei üht ega teist viiruse päritolu versiooni (laborist lekkinud või loodusliku mutatsioonina tekkinud). Erinevad asutused kaldusid eelistama eri versioone, kuid tõestust, kuidas ja kust viirus levima hakkas, ei leitud.

Loe lähemalt:
Congress.gov, „S.619 - COVID-19 Origin Act of 2023“;
The White House. Biden, Joe, 20.03.2023, „Statement by the President on S. 619, the COVID-⁠19 Origin Act of 2023“;
VOA, 23.06.2023, „Declassified US Intelligence answers few questions on COVID-19 origins