02.08.2022 kiitis Senat heaks Reese’i seaduse, mis kohustab tarbijakaitset seaduse jõustumisest vähemalt aasta möödudes kehtestama tooteohutusstandardeid väikestele patareidele, mille puhul on oht, et väikelapsed võivad need alla neelata. Selliste patareidega tarbekaubad peavad sisaldama hoiatust, et patareisid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas ja neil peab olema ümbris, kust väikelapsed neid kätte ei saa ning neid sisaldavail toodetel olema lapsekindel sulgur. Seaduse algatamise ajendiks oli 18 kuu vanuse Reese Hamsmithi surm 2020. aastal, kes neelas alla nööppatarei.

Loe lähemalt:
Congress.gov, „H.R.5313 – Reese’s Law“;
GMA, 18.08.2022, „Biden signs into law bill named for toddler who died after swallowing a battery