18.05.2021 kiitis Kongressi Esindajatekoda heaks COVID-19 koroonaviiruse pandeemia ajal toime pandud vihakuritegude seaduse, millega nõuti justiitsministeeriumilt, et ministeeriumi ametnik või töötaja rakendaks meetmeid COVID-19 koroonaviiruse pandeemia ajal toime pandud vihakuritegude ja nende kohta saabunud teadete kiireks läbivaatamiseks. Ministeerium peab andma riiklikele, kohalikele ja hõimude õiguskaitseorganitele suunised vihakuritegudest teavitamise protsesside loomiseks, liigendatud andmete (nt rassi või rahvusliku päritolu) järgi kogumiseks ja hariduskampaaniate laiendamiseks. Välja tuleb töötada juhised, kuidas tõsta teadlikkust COVID-19 pandeemiaga seotud vihakuritegudest. Seaduses nähti ette toetused osariikidele, et luua riiklikud kanalid vihakuritegudest teatamiseks. Seadust ajendas koostama pandeemia ajal toimunud asiaatide-vastaste negatiivsete meeleolude kasv.


Loe lähemalt:
Congress.gov, „S.937 - COVID-19 Hate Crimes Act“;
IssueVoter „COVID-19 Hate Crimes Act (S. 937)