15.12.2020 võttis parlament vastu põhiseaduse 9. muudatused, millega põhiseadusesse lisati säte, mis defineeris ema kui naise ja isa kui mehe. Samuti rõhutati laste õigust oma sünnipärase sooidentiteedi kaitsele.

Loe lisaks:
The Constitutional Court of Hungary, 23.12.2020, „Fundamental Law";
Hungary Today, 15.12.2020, „Ruling parties vote in 9th constitutional amendment";
EURACTIV, 16.12.2020, „‘Mother – woman, father – man’ constitutional amendment passes"