16.12.2021 võttis Ülemraada vastu mõningate seaduste muutmise seaduse, millega karmistati tubakatoodetega seotud seadusesätteid. Seadusemuudatused viisid Ukraina vastava seadusandluse kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/40/EL, mida nõudis EL-i ja Ukraina assotsiatsioonileping. Peamiste muudatuste hulka võib nt lugeda: Ukrainas keelati müüa tubakatooteid, mille pakendil on kirjas terviseohte valesti kirjeldav või toodet reklaamiv tekst; müüa tubakatooteid, sh elektroonilisi sigarette ja nende täitevedelikke, millele on lisatud maitse- ja lõhnaaineid või näiliselt tervislikke lisaaineid; elektroonilisi sigarette, mille tavapärane kasutamine ei taga nikotiini ühtlast imendumist; reklaamimise ja teatud kohtades suitsetamise keeld rakendub edaspidi ka elektroonilistele sigarettidele; kõigi tubakatoodete pakendeid peavad 65% ulatuses katma suitsetamisest tervisele tulenevate riskide hoiatused jne. Seadus jõustub 2023. aasta juulis.

Loe lähemalt:
Верховна Рада України, „Закон України. Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну“;
Верховна Рада України, 27.12.2021, „Ruslan Stefanchuk signed the anti-tobacco law“;
cms.law, 19.01.2022, „Ukraine tightens regulations on tobacco industry