15.03.2022 võttis Ülemraada vastu sõjaolukorra tööseaduse. Seadus piirab oluliselt töötajate õigusi ja sotsiaalseid tagatisi. Näiteks võivad tööandjad sõjaolukorra kehtivuse ajal edasi lükata palga maksmist, kui sõjategevus takistab ettevõtte tegevust; muuta töötingimusi ette teatamata; vallandada töötajaid ka (haigus)puhkuse (v.a emapuhkuse ja lapsepuhkuse ajal) ilma ametiühingu nõusolekuta; töötajaid nende nõusolekut küsimata teisele tööle (töölepingus mainimata tööle ja kohta) üle viia, kui seda nõuab vajadus sõjategevuse jm ohtlike olukordade eest hoiduda; kollektiivlepingu mõningate tingimuste peatamine. Töötajate normaaltöötunnid nädalas on nüüd 60 tundi senise 40 asemel (palgaküsimust seejuures seadus ei käsitle); töönädalale järgnevat puhkeaega vähendati järjestikuselt kahelt päevalt ühele; ületöö piirangud kaotati (üldiselt ei tohiks ületöö kesta kahel järjestikusel päeval rohkem kui 4 tundi ja üle 120 tunni aastas); kaotati puhkepäevadel ja pühadel töötamise eest topelttasu maksmise kohustus ja riigipühadele eelnev lühendatud tööpäev. Veel tühistati töötajate sotsiaalseid tagatisi, nt ei või kriitilise tähtsusega infrastruktuuri töötajad omal soovil lahkumisavaldust anda ka otsese ohu korral nende elule ja tervisele; rasedaid ja alla aastaste laste emasid (nende nõusolekul) võib rakendada öötööle jne.

Loe lähemalt:
Верховна Рада України, „Закон України. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“;
Sayenko & Kharenko. Bakina, Iryna; Kyriusha, Olga, 24.03.2022, „What employer shall know about organisation of labour relations during martial law – important changes to Ukrainian labour laws