01.07.2021 võttis Ülemraada vastu president Volodõmõr Zelenskõi algatatud põlisrahvaste seaduse, milles määratleti riigi põlisrahvastena kolm etnilist gruppi: krimmitatarlased, karaiimid ja krõmtšakid. Seadus defineerib põlisrahvast kui Ukraina vähemusrahvust, kellel on oma keel ja kultuur; traditsioonilised sotsiaalsed, kultuurilised või esindusstruktuurid; peab enda päritolumaaks Ukrainat; sel rahvusel pole muud isamaad (koduriiki). Asjaolu, et venelasi ei loeta põlisrahvaks, kutsus esile naaberriigi juhi Vladimir Putini ja Riigiduuma pahameele. Põlisrahva esindajatel on õigus emakeelsele haridusele, ajaloopärandi kaitsele, nad võivad asutada etnilise sisuga massimeediakanaleid ning oma huvide kaitseks omavalitsusorganeid. Euroopa Parlamendi 11.02.2021 resolutsioonis ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta kutsuti Ukrainat üles võtma vastu seadusi Ukraina põlisrahvaste ja krimmitatari põlisrahvaste staatuse kohta.

Loe lähemalt:
Верховна Рада України, „Проект Закону про корінні народи України“;
ERR Uudised, 30.06.2021, „Putini väitel on vaenulik Ukraina juhtkond, mitte rahvas“;
UKRINFORM, 01.07.2021, „Ukrainian parliament adopts law on indigenous peoples“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 02.08.2021, „Ukraine: New law determines legal status of indigenous people“;
EUR-Lex, Euroopa Liidu Teataja, 17.11.2021, „ELi ja Ukraina assotsieerimisleping. Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2021. aasta resolutsioon ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2019/2202(INI))