23.09.2021 võttis Ülemraada vastu liiga suurt majanduslikku või poliitilist mõju omavate isikute (oligarhide) mõju piiramise ehk nn deoligarhiseerimise seaduse, mille kohaselt peavad riigi kõrgemad ametiisikud andma aru kõigist oma kokkupuudetest oligarhideks liigitatud isikutega: need on isikud, kellel on suur meediamõju, kes osalevad poliitilises elus, saavad kasu monopoolse ettevõtte omamisest ja neil on rohkem kui miljoni elatusmiinimumi suurune varandus (u 83 miljonit USA dollarit). Kavas oli ka kanda avalikku registrisse oligarhi ja tema esindajatega suhtlevad isikud. Registrisse kantud oligarhidel on keelatud toetada oma rahast parteisid ja kandidaatide valimisfonde (peale iseenda oma), osta erastatavaid suurobjekte, rahastada poliitilist kihutustööd ja meeleavaldusi. Seadus kehtib alates jõustumisest kümme aastat.

Loe lähemalt:
Верховна Рада України, „Закон України. Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)“;
Верховна Рада України, „Adopted the Law of Ukraine on the Prevention of Threats to National Security Related to the Excessive Influence of Persons who have Significant Economic or Political Weight in Public Life (Oligarchs)“;
The Presidential Office of Ukraine, 05.11.2021, „President immediately signed the anti-oligarchic law passed by the Verkhovna Rada“;
Venice Commission, 25.11.2021, „The Law of Ukraine On Preventing Threats to National Security Associated With Excessive Influence by Persons Who Wield Significant Economic and Political Weight in Public Life (Oligarchs)