21.07.2021 kiitis Senat heaks põhiseaduse muudatused (alamkoda võttis seaduse vastu 18.06.2021), millega sätestati õigus ennast või teisi relvaga kaitsta (seadustes seatud tingimustel). Põhiõiguste ja vabaduste valdkonda täiendanud eelnõu algatati Senatis tõukuvalt Euroopa Liidu regulatsioonist, millega soovitakse piirata tulirelvade omamist ja omandamist. Eelnevalt sai Tšehhis 102 000 toetusallkirja petitsioon, mis mõistis hukka Euroopa Komisjoni katse tulirelvade omamist piirata. Toetus eelnõule oli ülekaalukas (alamkojas toetas seda 141 liiget 159-st kohalviibinud liikmest, Senatis 54 senaatorit 74-st kohalolnust). 2017. aastal kaebas Tšehhi ELi relvadirektiivi ka Euroopa Liidu Kohtusse, kuid kaotas. Nüüd proovitakse põhiseadusesse sätestatud enesekaitseõigusega oma positsioone relva omamise küsimustes tugevdada. Euroopa Komisjon õigustab relvade omamise piiramist terrorismivastase võitlusega. Seadusemuudatuste toetajate sõnul kasutavad terroristid peamiselt illegaalselt omandatud relvi ning ranged piirangud relvade soetamisele elavdavad pigem ebaseaduslikku relvaäri. Põhiseadus kui teiste seaduste suhtes ülimuslik õigusakt mõjutab ka relvaseaduse mõnede sätete kehtivust.

Loe lähemalt:
Zákony pro lidi, „Ústavní zákon č. 295/2021 Sb.: Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.“;
Czech Radio, 10.08.2017, „Czech Republic takes legal action over EU firearms directive“;
Expats.cz, 19.06.2021, „Right to use a weapon in self-defense passed by Czech lower house“;
Expats.cz, 21.07.2021, „The right to bear arms in self-defense is embedded in the Czech constitution“;
Prague Morning, 23.07.2021, „Czech Senate approves right to use weapon in self-defense