01.07.2021 kiitis Senat heaks isikut tõendavate dokumentide seaduse (alamkoda võttis selle vastu 02.06.2021), mille tingisid Euroopa Liidu nõuded. 2. augustist 2021 väljastatavatel uutel isikutunnistustel hoitakse biomeetrilisi andmeid turvalisel kontaktivabal kiibil. Kui dokumentidele poleks biomeetrilisi andmeid lisatud, siis oleks need kehtinud ainult siseriiklikult, uut ID-kaarti saab aga Euroopa Liidu siseselt kasutada ka reisidokumendina. Isikut tõendavate dokumentide seaduse vastuvõtmine tingis ka vajaduse muuta paljusid muid seadusakte. Selleks võeti vastu nende seaduste muutmise seadus, kus mh tunnistati kehtetuks varasem piirang, mille kohaselt võisid Tšehhi tüdrukud ja naised perekonnanime naissoole viitavast tunnusest (sufiksist -ová) loobuda vaid teatud juhtudel (kui tegemist oli välismaalase või alaliselt välismaal elava isikuga, ta abikaasa/elukaaslane (või laste puhul üks vanematest) oli välismaalane või ta oli muust rahvusest).

Loe lähemalt:
Zákony pro lidi, „Zákon č. 269/2021 Sb.: Zákon o občanských průkazech“;
Zákony pro lidi, „Zákon č. 270/2021 Sb.: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech“;
Senát PČR, „Návrh zákona o občanských průkazech";
Expats.cz, 02.08.2021, „New Czech citizen’s ID cards being issued with biometric data including fingerprints“