13.07.2021 võttis alamkoda vastu ehitusseaduse muudatused ja ehitusseaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse. Senat hääletas 01.07.2021 eelnõude vastu, sest ei toetanud kogu otsustusõiguse andmist loodavale riiklikule ehitusametile, mis ei võimalda kohalikel omavalitsustel (v.a Praha, Brno ja Ostrava) otsustesse sekkuda. Eelnõu pälvis kriitikat veel seetõttu, et vastavalt selle tekstile ei pea eluruumides tingimata olema otsest päevavalgust ja ventilatsiooni. Rahvusvahelise Mälestiste ja Mälestisalade Kaitse Nõukogu (ICOMOS) kohalik juht kutsus poliitikuid üles lisama ehitusseadusesse ka kultuuripärandi kaitsega seotud sätted. Alamkoda võttis seaduse ikkagi muutmata kujul vastu. Seadusemuudatuste eesmärk oli kiirendada planeerimise ja ehituslubade väljaandmise protsessi, mis Tšehhis on väga aeglane ja kasvatab kinnisvara hinda. Ehitusloa taotlemiseks peab edaspidi pöörduma ehitusameti kohaliku osakonna poole, enam ei pea esitama paberdokumente, vaid kõik vajaliku saab saata digiteeritult ehitusportaali kaudu. Seadusemuudatused jõustuvad järk-järgult.

Loe lähemalt:
Zákony pro lidi, „Návrh stavebního zákona“;
Zákony pro lidi, „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona“;
O-I-CEE! Central Europe Legal News and Views Blog. Topinková, Markéta, 03.06.2021, „What impact will the new Czech Construction Act have?“;
Czech Radio, 14.07.2021, „Parliament approves new building act“;
Czech Radio, 15.07.2021, „New building act places heritage sites in danger, warns Czech head of ICOMOS“;
EURACTIV, 15.07.2021, „Czech government adopts controversial building law amendment“;
Rutland & partners. Makovec, Vojtěch, 09.08.2021, „What will the new construction act bring?