03.06.2021 võttis Folketing vastu välismaalaste seaduse muutmise seaduse, mis võimaldab saata varjupaigataotlejaid seniks kolmandatesse riikidesse, kuni nende taotlusi läbi vaadatakse. Sotsiaaldemokraatide juhitud valitsuse algatus näeb ette, et koostööd tehakse pagulaslaagritega, mis asuvad migratsiooniteele jäävates kolmandates riikides ning pagulasstaatuse saanu võib jäädagi sellesse riiki. ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi väljendas seaduse suhtes rahulolematust.

Loe lähemalt:
Folketinget, „L 226 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og hjemrejseloven“;
Retsinformation, „Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2021: Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og hjemrejseloven“;
BBC News, 03.06.2021, „Denmark asylum: Law passed to allow offshore asylum centres“;
UNHCR, 03.06.2021, „News comment by UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi on Denmark’s new law on the transfer of asylum-seekers to third countries“;
Euronews, 07.06.2021, „Why is Denmark under fire over a new law to send its asylum seekers abroad?