21.12.2020 võttis Folketing vastu seaduse, millega keelustati minkide (Ameerika naaritsate) kasvatamine 2021. aasta 31. detsembrini. Kui minke edasi peetakse, lubab seadus loomad tappa. Novembris anti Taani mingifarmides avastatud koroonaviiruse tõttu käsk tappa ligi 17 miljonit looma. Hiljem tunnistas valitsus, et seaduslikku alust nõuda tervete loomade hukkamist ei olnud.

Loe lähemalt:
Folketinget, "L 77 Forslag til lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink" ("L 77 Proposal for a law on the killing of and temporary ban on keeping mink");
BBC News, 11.11.2020, "Coronavirus: Denmark shaken by cull of millions of mink"