03.06.2021 võttis Folketing vastu kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse. Valitsuse algatus võimaldab Taani riigi huve kahjustavate raskete jõugukuritegude sooritajad riigi kodakondsusest ilma jätta, välja arvatud juhul, kui isik jääks seetõttu kodakondsusetuks. Valitsus on kokku leppinud kodakondsuse seaduse karmistamises.

Loe lähemalt:
Folketinget, „L 230 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret“;
European Commission, 20.04.2021, „Denmark tightens rules for citizenship once again