11.11.2021 võttis Folketing vastu seaduse, milles sätestati, et Taani riigiga koostööd teinud Afganistani kodanikel ja nende pereliikmetel on õigus taotleda Taanis tähtajalist elamisluba. Sellise õiguse said Kabuli Taani saatkonna endised töötajad ja Taani välisministeeriumi või sõjaväega töösuhetes olnud isikud. Seadus jõustus 18. novembril ja taotlused tuli esitada 24. novembriks 2021 (erijuhtudel 1. detsembriks).

Loe lähemalt:
Folketinget, „L 43 Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.“;
Newtodenmark.dk, 25.11.2021, „Updated Information about a special law concerning evacuated persons from Afghanistan