29.04.2021 sai kuningliku heakskiidu perevägivalla vastane seadus, mille eesmärgiks on toetada ohvreid ja nende lapsi ning tõsta teemaga seotud laiemat teadlikkust. Soov on luua õigussüsteem, mis aitaks ohvreid senisest paremini, suurendaks perevägivallale reageerimise tulemuslikkust ja vähendaks perevägivalda. Seaduses defineeritakse perevägivald: lisaks füüsilisele vägivallale mõistetakse selle all ka emotsionaalset, kontrollivat, sundivat või majanduslikku väärkohtlemist üle 16-aastaste lähedussuhtes olevate isikute vahel ning ohvriks loetakse ka vägivalda pealt näinud alaealisi pereliikmeid. Luuakse perevägivalla voliniku ametikoht. Kohalikele omavalitsustele pannakse kohustus pakkuda perevägivalla ohvritele ja nende lastele turvalist majutust. Seaduses laiendatakse süüteona käsitletavaid tegusid, nt kui varem käsitleti vägivallana loata intiimsete fotode või filmide avaldamist, siis nüüdsest ka selliseid ähvardusi. Valdavalt kehtivad seaduse sätted Inglismaal ja Walesis.

Loe lähemalt:
UK Parliament, „Domestic Abuse Act 2021“;
Gov.uk, 28.07.2021, „Policy paper. Domestic Abuse Act 2021: overarching factsheet“;
Women's Aid Federation of England, „Domestic Abuse Act 2021. Four years after the domestic abuse bill was first promised in the Queen’s Speech, it finally became law on 30th April 2021