18.09.2023 sai Lordide Koja lõpliku heakskiidu seadus (samal päeval allkirjastas selle ka kuningas), millega Inglismaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal keelustati selliste tegevuste müük ja reklaam, mis vahendavad välismaal toimuvaid tegevusi, mille puhul loomade heaolu pole tagatud, st ei vasta Inglismaa ja Põhja-Iirimaa standarditele. Parlamendiliikmete algatatud seaduseelnõu taustaks oli mure turismitööstuses kasutatavate loomade treeningmeetodite ja pidamistingimuste pärast, nt elevantide julma kohtlemise tõttu. 2015. aastal avaldatud Oxfordi Ülikooli uurimuses leiti, et u 550 000 looma maailmas kannatas turistide meelelahutuse tõttu. Elevantide kaitse ühingu hinnangul saab u 1200 Suurbritannia ettevõtet tulu sellest, et reklaamitakse u 300 turismiatraktsiooni, kus kuritarvitatakse elevante. Vastavalt seadusele saab edaspidi määrata seaduse rikkumise eest trahvi. Väidetavalt on seadus maailmas esimene omasugune. Alates loomade heaolu tegevuskava avaldamisest 2021. aastal on Suurbritannias vastu võetud mitu loomade heaolule suunatud seadust.

Loe lähemalt:
UK Parliament, „Animals (Low-Welfare Activities Abroad) Act 2023“;
Gov.uk, 19.09.2023, „Legislation to clamp down on cruel animal experiences abroad“;
The World Federation for Animals, 24.10.2023, „UK bans sale and advertising of low-welfare animal activities abroad