06.03.2023 sai alamkoja lõpliku heakskiidu geenitehnoloogia (täppisaretuse) seadus, millega muudeti muudetud geenidega ja täppisaretatud taimede ja loomade keskkonda viimise, turustamise ja riskihindamise norme, jättes need geneetiliselt muundatud organismide õigusraamistikust välja. Seaduse eesmärgiks on põllumajandusliku ja teadusinnovatsiooni edendamine. Vaid Inglismaal rakendatav seadus võimaldab geenitoimetamise abil kasvatada põua- ja haiguskindlaid põllukultuure ja aretada tugevama tervisega loomi ning sellega vähendada väetiste, pestitsiidide ja antibiootikumide kasutamist. Täppisaretus võimaldab kohandada organismi enda geneetilist koodi teiste liikide geneetilist materjali lisamata, luues nii kasulikke omadusi, mille saavutamiseks traditsioonilise aretuse abil kuluks aastakümneid. Seadust kohaldatakse taimedele ja selgroogsetele loomadele, inimgenoomi muutmist seadus ei võimalda. Loodetakse, et seaduse vastuvõtmine aitab saavutada valitsuse seatud eesmärki: 2030. aastaks on Suurbritannia maailma teaduse superjõud. Seoses seaduse vastuvõtmisega on ka väljendatud muret selle võimalike kahjulike mõjude pärast. Euroopa Liit käsitleb kõiki geenitehnoloogilisi muudatusi geneetiliselt muundatud organismidena (GMO).

Loe lähemalt:
UK Parliament, „Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023“;
University of Oxford, 24.03.2023, „Oxford biologists comment on new Genetic Technology Act“;
RSPCA, 27.03.2023, „Genetic Technology (Precision Breeding Act) receives Royal Assent“;
Seed World Europe, 28.03.2023, „UK Passes Genetic Technology (Precision Breeding) Bill 2022-23