28.04.2022 sai kuninganna allkirja (Lordide Koda arutas seadust viimast korda 26.04.2022) abiellumise ja tsiviilpartnerluse vanuse alampiiri seadus. Parlamendiliikmete algatatud seaduses sätestati, et abiellumiseks (või tsiviilpartnerluse liidu sõlmimiseks) lubatud vanuse alampiiri tõstetakse 18. eluaastani, 1949. aasta abieluseaduses asendati sõna „kuusteist“ sõnaga „kaheksateist“. Varem võisid 16- ja 17-aastased noored vanemate nõusolekul abielluda. Seadus kehtib kõigile kultuurilistele ja religioossetele erisustele vaatamata. Inglismaa ja Walesi elanikke, kes sunnivad oma alaealisi lapsi abielluma (sh välismaal), võib edaspidi oodata kuni seitsmeaastane vanglakaristus ja trahv. Tagasiulatuvat jõudu seadusel ei ole.

Loe lähemalt:
Legislation.gov.uk, „Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022“;
UK Parliament, „Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022“;
BBC News, 26.04.2022, „New law raises minimum marriage age to 18 in England and Wales