25.10.2022 sai kuningliku allkirja samal päeval parlamendis lõpliku heakskiidu saanud energiahindade seadus. Kiirelt menetletud seaduse (esimene lugemine toimus 12.10.2022) eemärgiks oli järsult tõusnud energiahindade tõttu abi osutamine kodumajapidamistele, teatud ettevõtetele ning avalikule ja mittetulundussektorile. Seadusega loodi alus, et valitsuse abimeetmeid saaks rakendada. Näiteks laiendati seadusega valitsuse 400 naela suurust (u 455 eurot) kodumajapidamiste abiskeemi Põhja-Iirimaale. Toetust maksti igakuiste osamaksetena 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta märtsini. Samuti seati kodutarbijate gaasi- ja elektritariifile ülempiir (hiljem valitsus pikendas hinnalae kehtivust). Meetmed rakendusid automaatselt. Seadusega anti valitsusele õigus piirata ka mõnede taastuvenergiatootjate suuri kasumeid (parlament arutas võimalust nõuda piirangute loomisel uuesti parlamendi nõusolekut, kuid seaduse teksti seda nõuet ei kirjutatud).

Loe lähemalt:
Legislation.gov.uk, „Energy Prices Act 2022“;
UK Parliament, „Energy Prices Act 2022“;
Gov.uk, 08.12.2022, „Guidance on the pass-through requirements for energy price support provided to intermediaries“;
Bloomberg, 26.10.2022, „UK Energy Secretary gets power to cap income from renewables“;
Gov.uk, 15.03.2023, „Energy Price Guarantee