15.12.2021 sai kuninganna allkirja päev varem Lordide Kojas lõpliku heakskiidu saanud 2021. aasta relvajõudude seadus, mille eesmärk oli 2006. aasta seaduse kehtivuse pikendamine ning 2011. aastast pärineva ühiskondliku nn relvajõudude lepingu tõhusam rakendamine. Lepingus rõhutati riigi, valitsuse ja relvajõudude vastastikuseid moraalseid kohustusi. 2021. aasta seaduses anti mõningatele avalikke teenuseid osutavatele asutustele, nt riiklikule tervishoiuteenistusele ja kohalikele omavalitsustele uusi ülesandeid, et täita moraalseid kohustusi sõjaväelaste ja veteranide ees, pakkudes neile võrdseid võimalusi eluaseme-, haridus- ja tervishoiuteenuste osutamisel. Samuti korrastati sõjaväelastega seotud õigussüsteemi (nt luuakse sõltumatu asutus, mis hakkab tegelema sõjaväepolitsei vastaste kaebustega).

Loe lähemalt:
Legislation.gov.uk, „Armed Forces Act 2021“;
UK Parliament, „Armed Forces Act 2021“;
TheyWorkForYou, 07.09.2021, „Armed Forces Bill – second reading“;
Gov.uk, 15.12.2021, „New Armed Forces Bill passed in Parliament