Täiesti uue maksutoetusena kehtestati 2021. aastast maksuvabastus tööandjalt saadavale tööjalgrattale (kuni 1200 eurot aastas). Töötajatele on maksuvaba ka tööandjalt saadav kuni 3400 eurot ühistranspordipiletite hüvitist (jalgrattahüvitis arvestatakse selle hulka). Tööandja jalgrattahüvitis oli seni täielikult maksustatav teenitud tulu.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta