Teadus- ja arendustegevuse osa Soome sisemajanduse koguproduktis on viimastel aastatel vähenenud, olukorra parandamiseks on võetud siht tõsta see 2030. aastaks nelja protsendini SKP-st. Ühe meetmena võeti 2020. aasta lõpul vastu seadus, mis teatud tingimustel võimaldab ettevõtetel äritegevuse ja põllumajanduse tuludest teha täiendavaid mahaarvamisi, 50% ettevõtte teadus- ja arendustegevuse allhankearvetest. Maksuaasta täiendav mahaarvamine jääb 500 000 ja 5000 euro vahemikku, muudatus kehtib aastatel 2021–2025.

Loe lähemalt:
Eduskunta, "Asian käsittelytiedot HE 196/2020 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025"