06.04.2021 võttis Eduskunta vastu transporditeenuste seaduse ja liiklusseaduse muudatused, mille eesmärgiks oli parandada taksonduses tuvastatud puudusi, arvestades eelkõige ohutust, võitlust varimajandusega, hinnakujunduse läbipaistvust ja taksode kättesaadavust. Alles 2018. aastal lihtsustati taksonduse reegleid, kuid siis tehtud muudatused vähendasid klientide usaldust, sest paiguti tõusid hinnad, kõigil juhtidel polnud vajalikke oskusi ning piirkonniti vähenes teenuse kättesaadavus. Nüüd tuleb taksojuhiks pürgijal sooritada senisest keerukam test, milles mh uuritakse, kas juht suudab tagada sõitja ohutuse ning arvestada klientide erinevaid vajadusi. Juhil tuleb läbida ka ettevõtluskoolitus ning taksodel peab üldjuhul olema katusel plafoon.

Loe lähemalt:
Eduskunta, „Asian käsittelytiedot HE 176/2020 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta“;
Finlex, 09.04.2021, „Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta“;
Finlex, 09.04.2021, „Laki tieliikennelain 155 ja 171 §:n muuttamisesta“;
Yle Uutiset, 06.05.2021, „Autoilija Jussi Rahkonen: "Kaikki tähtää siihen, että saadaan luottamus palautettua" – uusi laki kiristi taksien sääntelyä ja koulutusvaatimuksia