01.02.2023 võttis Eduskunta vastu soomääratluse seaduse, ehk nn transseaduse, mille kohaselt võib täisealine Soome kodanik või riigis alaliselt elav isik vastavalt sisetundele oma soomääratlust muuta. Selleks tuleb esitada vastav taotlus Digi- ja rahvastikuandmete ametile. Varem eeldas ametlik soomääratluse muutmine psühhiaatrilist hinnangut ja pikka meditsiinilist protsessi, sh nõuti varem, et soo muutja on paljunemisvõimetu. Soovi korral võib soomääratlust uuesti muuta aasta möödudes. Seadus jõustus 2023. aasta aprillis.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki sukupuolen vahvistamisesta“;
Eduskunta, 03.11.2023, „Asian käsittelytiedot HE 189/2022 vp“;
Valtioneuvosto, 02.03.2023, „Laki sukupuolen vahvistamisesta tulee voimaan 3.4.2023“;
Yle Uutiset, 01.02.2023, „Eduskunta on hyväksynyt uuden translain – katso miten kansanedustajasi äänesti“;
STT Info, 07.02.2023, „Sukupuolen vahvistamista voi hakea omalla selvityksellä, kun uusi laki tulee voimaan