27.01.2023 võttis Eduskunta vastu sõjaväesõidukite seaduse ning seoses sellega muudeti ka liiklusseadust ja sõidukite seadust. Valitsus algatas sõjaväesõidukite seaduse tuginedes Eduskunna transpordi- ja sidekomisjoni arvamusele, et on otstarbekas sätestada sõjaväesõidukitega seonduv eraldi terviktekstis. Seni ei käsitletud liiklusseaduses sõjaväele kuuluvaid sõidukeid. Mh määratleti uues seaduses ka Soome territooriumil tegutsevate võõrriigile kuuluvate või rahvusvaheliste sõjaväesõidukite tunnustamine jm nendega seonduv (tingimusel, et see ei sisaldu Soome muudes seadusaktides või ei reguleeri neid muud rahvusvahelised kohustused).

Loe lähemalt:
Finlex, „Sotilasajoneuvolaki“;
Finlex, „Laki ajoneuvolain muuttamisesta“;
Finlex, „Laki tieliikennelain muuttamisesta“;
Eduskunta, „Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta“;
Puolustusministeriö, 20.10.2022, „Hallitus esittää uutta sotilasajoneuvolakia“;
Valtioneuvosto, 20.10.2022, „Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta, HE 221/2022