Kaotatakse valdades tegutsenud põhjapõdrakasvatusega seotud vaidluste komisjonid, edasi hakkavad selliseid probleeme arutama kas kohtud või loodav põhjapõdrakahjude sõltumatute asjatundjate komisjon. Probleemiks senise süsteemi juures oli just mure erapooletuse ja asjatundlikkuse tagamise pärast.

Loe lähemalt:
Eduskunta, „Asian käsittelytiedot HE 152/2020 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta