07.07.2022 võttis Eduskunta kiiresti vastu valitsuse algatatud piirivalveseaduse muutmise seaduse. Muudatustega anti valitsusele õigus ajutiselt sulgeda mingi piiripunkt või piirata piiriülest liiklust, kui see on vajalik avaliku korra, riigi julgeoleku või rahvatervise ohuga võitlemiseks. Viivitamatut tegutsemist nõudvates olukordades võtab siseministeerium vajalikud meetmed kuni valitsuse otsuseni. Samuti võib valitsus otsustada, et rahvusvahelise kaitse taotlusi võetakse vastu vaid ühes (või mitmes) kindlaksmääratud kohas, kui see on vajalik tõsise ohuga võitlemiseks ja kui lühikese aja jooksul soovib piiri ületada erakordselt suur hulk immigrante või on põhjust arvata, et riiki sisenemine tuleneb välisriigi või muu osaleja mõjust. Sätestati ka, et vajadusel võib piirivalve pakiliste ülesannete täitmiseks kuni nädalaks oma käsutusse võtta Soome kodanike või ettevõtete vara (nt sõidukeid, toiduaineid, sidevahendeid, kütust jne) või kasutada majutuseks sobivaid hooneid; vara selline kasutus kompenseeritakse selle omanikule. Muudatuste eesmärgiks on valmistuda võimalikuks hübriidründeks, kuid rahvusvahelise õiguse asjatundjad hoiatasid, et seaduse rakendamisel võib ette tulla samasuguseid probleeme nagu Leedu ja Poola puhul, nimelt otsustasid Euroopa Liidu kohtuinstantsid, et Valgevenest saadetud piiriületajaid tõrjudes rikuti EL-i seadusi.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki rajavartiolain muuttamisesta“;
Eduskunta, 12.07.2022, „Asian käsittelytiedot HE 94/2022 vp“;
Yle Uutiset, 04.07.2022, „Rajavartiolain uudistuksesta kahnaus viime hetkillä – eduskunta äänesti kuitenkin, että lakia ei palauteta perustuslakivaliokuntaan“;
Yle Uutiset, 04.07.2022, „Asiantuntijoilta tyrmäys rajalaista: „En näe, miten tällaista lainsäädäntöä voisi rikkomatta kansainvälistä oikeutta alkaa soveltamaan““