16.11.2021 võttis Eduskunta vastu loomade identifitseerimise ja registreerimise seaduse, millega kohandati Soome õigust Euroopa Liidu loomatervise määrusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429), mis jättis riikidele võimaluse kohandada seda oma oludele. Seaduse vastuvõtmisega muudeti kehtetuks eelmine, 2010. aastast pärinev terviktekst. Seaduses on kesksel kohal loomatervise tagamiseks loomade ja nende sugurakkude päritolu tuvastatavus. Seadusega anti ministritele volitused kehtestada vajadusel täiendavaid regulatsioone. ELi määrus nõuab valdavalt kõigi karja-, lemmik- ja vangistuses peetavate metsloomade registritesse kandmist. Soome seadus lubab võimalusel jätkata endiste registrite ja identifitseerimismenetlustega, uuendusena laiendati seaduse kohaldamisala lemmikloomade ning kaamellaste- ja hirvlaste registreerimisele. Seaduse alusel on 2023. aastast vaja registreerida kõik koerad toiduameti registris, mis küll tähtajaks ei valminud.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä“;
Eduskunta, „Asian käsittelytiedot HE 101/2021 vp“;
Yle Uutiset, 02.12.2022, „Ensi vuonna jokainen koira pitää rekisteröidä – tässä kolme vastausta koirankasvattajia mietityttäviin kysymyksiin uudesta koirarekisteristä“;
Yle Uutiset, 23.12.2022, „Kiistellyn koirarekisterin avaaminen viivästyy