12.12.2023 võttis Eduskunta vastu kalapüügiseaduse muudatuse, millega tõsteti kalapüügimaksu maksmiskohustuse vanusepiir 69 eluaastale. Seni pidid maksu maksma 18–64-aastased kalapüügi harrastajad (v.a õngitsemise ja jääpüügi puhul), enne seaduse jõustumist 65-aastaseks saanud isikud maksu maksma ei pea. Aastamaks oli seaduse vastuvõtmise ajal 45 eurot. Muudatuse tingis asjaolu, et viimase 20 aastaga on maksulaekumine kolmandiku võrra vähenenud, 2023. aastal saadi sedaliiki maksutulu 10 miljonit eurot. Muudatus jõustus 01.01.2024.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki kalastuslain muuttamisesta“;
Eduskunta, 28.12.2023, „Asian käsittelytiedot HE 49/2023 vp“;
Metsastys ja kalastus, 13.12.2023, „Kalastonhoitomaksun yläikäraja nousee 69 vuoteen – Peräti 181 kansanedustajaa kannatti“;
Yle Uutiset, 22.12.2023, „Kalastonhoitomaksun ikäraja nousee 69 ikävuoteen