24.03.2021 võttis Eduskunta vastu uue elamisõiguskorterite seaduse. Seadusega uuendatakse üle 30 aasta vanust elamisõiguskorterite süsteemi (elamisõiguskorter on korter, mille kasutaja maksab alguses elamisõigustasu, lisaks iga kuu teatud summa ehk kasutustasu). Eesmärk on süsteemi uuendada ning läbipaistvust ja elanike kaasarääkimise võimalusi suurendada. Näiteks muutub elamisõiguskorterite taotlejate järjekorda panemise süsteem ning elamispinna saajate valik, edaspidi võivad korterite pakkujad sobivad elanikud välja valida (enne oli see omavalitsuse ülesanne). Endiselt tuleb tagada, et elamisõiguskorteris on elaniku kulud väiksemad kui üürikorteris. Eelnõu menetlemise ajal kritiseeriti uut seadust peamiselt selles sisalduva võimaluse tõttu muuta vähe kasutust leidvad elamisõiguskorterite majad üürikorteritega majadeks, menetlemise käigus jättis parlament selle sätte välja. Soomes on u 50 000 elamisõiguskorterit ja neis elab u 100 000 inimest.
Seadus jõustub 2022. aasta algusest (osaliselt hiljem).

Loe lähemalt:
Eduskunta, „Asian käsittelytiedot HE 189/2020 vp“;
Finlex, 07.05.2021, „Laki asumisoikeusasunnoista“;
Valtioneuvosto, 22.10.2020, „Hallitus hyväksyi asumisoikeusjärjestelmää uudistavan lakiesityksen“;
Helsingin Uutiset, 23.10.2020, „Uusi asumisoikeuslakiesitys saa kovaa kritiikkiä – ympäristöministeriöstä tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle“;
Tiina Elo blogi, 17.03.2021, „Asumisoikeuslain (ASO) uudistus yksinkertaistaa asukasvalintaa ja parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia“;
Avain blogi, 01.04.2021, „Asumisoikeuslaki uudistuu – kohtuuhintaisuus turvattava jatkossakin