25.02.2022 võttis parlament vastu nn Ukraina seaduse, mille eesmärgiks oli lihtsustada Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist ja nende elu Slovakkias, nt sätestati, et valitsus võib eraldada omavalitsustele riigieelarvest summasid, et kohalik omavalitsus saaks põgenike majutajatele toetust maksta. Otsustati, et julgeolekuametil on õigus blokeerida riigi küberturvalisust ohustavat sisu või tegevust (sh valeinfot levitavaid veebilehti). Valitsusele anti õigus välja kuulutada eriolukord massilise põgenikevoo tõttu, valitsus seda kohe ka tegi.
22.03.2022 lihtsustati põgenike pangatoimingute tegemist ja nende tööle värbamist; sätestati ka, et põgenike majutajatele võib kohalik omavalitsus kuus maksta 500 kuni 1250 eurot toetust ning riik osutab ajutise kaitse all olevatele Ukraina põgenikele tasuta vältimatut arstiabi jne. 23.03.2022 võttis parlament vastu ka riigihangete seaduse muudatused, millega ei saa energeetika ja julgeolekuga seotud riigihangetel edaspidi osaleda Slovakkia ja ta elanike suhtes vaenulikest riikidest pärit pakkujad.

Loe lähemalt:
Slov-Lex, „55 ZÁKON z 25. februára 2022 o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine“;
Slov-Lex, „86 ZÁKON z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov";
Slov-Lex, „92 ZÁKON z 22. marca 2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine“;
Spectator, 26.02.2022, „Fleeing Ukrainians to get temporary protection; the state will fight disinformation“;
Spectator, 26.02.2022, „State of emergency applies in Slovakia as of noon“;
Spectator, 23.03.2022, „Companies from risky countries will be excluded from public procurement“;
Spectator, 23.03.2022, „News digest: New law to further simplify the life of Ukrainian refugees“;
Stentors. Gmitterová, Dagmar, „Lex Ukraine - employment of third-country nationals