16.03.2022 võttis parlament vastu liikmete algatatud kriminaalseadustiku muudatused, millega vähendati kanepi kasutajate karistusi. Seni kehtisid riigis ka väheses koguses enda vajadusteks kanepi omajatele väga ranged karistused, nüüd alandati neid seni kehtinud maksimaalselt kolmelt aastalt ühele (kui isikult leitakse kuni kolm doosi kanepit) ja viielt kaheaastase vangistuseni (kuni kümne doosi omamise eest). Üle selle koguse omamise eest võib saada nüüdsest kolme kuni seitsmeaastase vangistuse (seni kuni kümme aastat vangistust). Korduva rikkumise eest võis seni määrata kuni 15-aastase vangistuse, nüüd kuni kümme aastat. Seadusega nähti sõltlastele ette ka rehabilitatsiooni võimalus. Teiste narkootikumidega seotud karistused jäeti samaks. Seadus jõustus 01.05.2022.

Loe lähemalt:
Slov-Lex, „105 ZÁKON zo 16. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov“;
Národná rada Slovenskej republiky, „Detaily návrhu zákona“;
EURACTIV, 10.09.2021, „Slovak MEPs urge Commission to review draconian marijuana sentencing“;
Spectator, 17.03.2022, „Parliament approves milder punishments for marijuana