16.02.2022 võttis parlament vastu kodakondsuse seaduse muudatused, millega anti õigus lihtsustatud korras taotleda riigi kodakondsust praeguse Slovakkia territooriumil elanud Tšehhoslovakkia kodanike lastele, lastelastele ja lastelastelastele, kellel on Slovakkia elamisluba. Seejuures ei piiritletud taotleja riigis eelnevalt elamise aega.

Loe lähemalt:
Slov-Lex, „72 ZÁKON zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“;
IMI. Nesheim, Christian Henrik, 22.02.2022, „Slovakia passes 3rd gen. citizenship by descent law enabling EU citizenship for up to 800,000 Americans