16.12.2022 andis Bundesrat lõpliku heakskiidu veemajandusseaduse muutmise seadusele. Sellega võeti üle Euroopa Liidu joogivee direktiivi sätteid, mille eesmärgiks on parandada puhta joogivee kättesaadavust avalikes kohtades. Sätestati, et kui see on tehniliselt teostatav ja vastab kohalikele vajadustele, peaksid kohalikud omavalitsused rajama avalikke joogivee kraane (näiteks parkidesse, jalakäijate tsoonidesse, kaubanduskeskustesse). Tasuta kvaliteetse joogivee kättesaadavus on oluline, sest aitab inimestel kuumade ilmadega toime tulla ja teiselt poolt vähendab plastpudelite kasutust. Osa ELi joogivee direktiivist (16.12.2020 direktiiv (EL) 2020/2184) on Saksamaa õigusesse juba üle võetud ning mõnede nõuete rakendamiseks peab muutma teisi seadusakte.


Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt, 11.01.2023, „Zweites Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes“;
Deutscher Bundestag, „Zweites Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes“;
Die Bundesregierung, 10.08.2022, „More drinking fountains