20.05.2022 said Bundestagi lõpliku heakskiidu taastuvate energiaallikate seaduse ja energiatööstuse seaduse muudatused, millega tulenevalt järsust elektrihindade tõusust viidi taastuvenergia lisatasu nulli juba 1. juulist 2022 (eelnevalt oli kavas see kaotada 2023. aasta algusest). Elektrimüüjad peavad maksuvähenduse viima lõpptarbijateni, põhivõrguettevõtjate saamata jäänud tulu hüvitatakse energia- ja kliimafondist. Maks kehtestati juba 2000. aastal, et subsideerida taastuvenergia kasutuselevõttu.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 27.05.2022, „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher“;
Die Bundesregierung, 27.04.2022, „Relief for electricity consumers“;
Deutscher Bundestag, „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher“;
Die Clearingstelle EEG|KWKG, „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher