03.07.2020 kiitsid Bundestag ja Bundesrat heaks seaduse, millega otsustati Saksamaa söeelektrijaamade sulgemine hiljemalt 2038. aastaks. Sel perioodil on ülemineku leevendamiseks kavas eraldada kuni 40 miljardit eurot söekaevanduspiirkondadele ja 2030. aastaks üle 4 miljardi euro söekaevandusettevõtetele. 2030. aastal peaks 65% energiatarbimisest tulema taastuvatest allikatest. Protsessi vahehindamine tehakse 2026., 2029. ja 2032. aastal, siis selgub, kas riik suudab söe kasutamise lõpetada juba 2035. aastaks.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 13.08.2020, „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)”;
Deutscher Bundestag, 2./3. Lesung, „Bundestag beschließt das Kohle­ausstiegs­gesetz”;
Bundesrat, „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)”;
Clean Energy Wire, 03.07.2020, „Spelling out the coal exit – Germany’s phase-out plan”;
Deutsche Welle, 03.07.2020, „Germany approves coal phaseout by 2038”;
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 03.07.2020, „Final decision to launch the coal-phase out – a project for a generation”;
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 14.08.2020, „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)”;
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 18.08.2021, „Frequently asked questions on Germany’s coal phase-out”