10.06.2022 kiitis Bundesrat heaks põhiseaduse muutmise seaduse, mis volitas föderaalvalitsust looma Bundeswehri fondi, kuhu suunatakse kaitsekuludeks 100 miljardit eurot (peamiselt Saksa relvajõududele varustuse hankimiseks). Fondi loomise detailid sätestati eraldi seadusega.
08.07.2022 arutas Bundesrat viimast korda seadusemuudatusi, millega lihtsustati Bundeswehri üksustele varustuse tarnimise ning kaitseministeeriumi haldusalas ehitus- ja hooldusteenustega seotud riigihankelepingute läbiviimist, nt teatud juhtudel ei pea edaspidi rangelt järgima konkurentsiseaduse nõudeid. Seadus võimaldab pöörata suuremat tähelepanu ka Saksamaa julgeolekuhuvidele, nt saab tulevikus riigihangetel välistada ettevõtted, mis asuvad riikides, kus ei anta Saksamaale piisavaid julgeolekugarantiisid. Lisaks oli seadusemuudatuste eesmärk lihtsustada Euroopa Liidu relvastusalast koostööd.
Väidetavalt on aga relvajõududele lubatud 100 miljardi euro kasutuselevõtt järgnevatel kuudel bürokraatia tõttu veninud.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 30.06.2022, „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a)“;
Bundesgesetzblatt Online, 06.07.2022, „Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ und zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung“;
Bundesgesetzblatt Online, 18.07.2022, „Gesetz zur Beschleunigung von Beschaffungsmaßnahmen für die Bundeswehr (Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz – BwBBG)“;
Bundesrat, „Bundesrat stimmt Sondervermögen für die Bundeswehr zu“;
Deutscher Bundestag, „Grundgesetzänderung für ein „Sondervermögen Bundeswehr““;
Deutscher Bundestag, „Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines "Sondervermögens Bundeswehr" und zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung“;
Deutscher Bundestag, „Gesetz zur Beschleunigung von Beschaffungsmaßnahmen für die Bundeswehr (Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz - BwBBG)“;
Deutscher Bundestag, „Bundestag beschleunigt Beschaffungswesen bei der Bundeswehr“;
Die Bundesregierung, 08.07.2022, „Faster procurement process for the Federal Armed Forces“;
Euronews, 03.06.2022, „German MPs set to approve massive military spending spree“;
ERR Uudised, 24.11.2022, „Saksamaa ei suuda bürokraatia tõttu oma relvajõude moderniseerida